Dr. phil. M.Paparinskis ir Londonas Universitātes koledžas asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās. Viņam ir plaša akadēmiskā un praktiskā pieredze starptautisko tiesību jomā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.  

M.Paparinskis ir Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (Vīne) valdes loceklis, pastāvīgās šķīrējtiesas loceklis (Hāga), enerģētikas hartas līguma juridisko padomdevēju darba grupas loceklis (Brisele) un citu nozīmīgu institūciju pārstāvis. 

M.Paparinskis ir pirmais kandidāts no Baltijas valstīm, kurš izvirzīts ANO Starptautisko tiesību komisijas ievēlēšanai uz laiku no 2023. līdz 2027. gadam. Vēlēšanas notiks ANO Ģenerālajā asamblejā 2021. gada novembrī. Viņa pamatprincipi darbam komisijā ir atspoguļojot nelokāmu apņemšanos ievērot tiesiskumu, daudzpusību un cilvēktiesības. 

Bijis vieslektors Singapūras Nacionālajā un Boloņas Universitātēs, Oksfordas Mertona koledžas jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks un Ņujorkas universitātes Hauzera pētnieks. 

Žurnāla “Pasaules investīciju un tirdzniecības žurnāls” grāmatu recenzēšanas redaktors, izdevuma “Current Legal Problems” līdzredaktors un Kembridžas Starptautisko tiesību žurnāla Akadēmiskās pārskatīšanas padomes loceklis. Viņa raksti par starptautisko tiesību jautājumiem tiek regulāri citēti visā pasaulē. 

Mārtiņš Paparinskis ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvents.  

Studijas turpinājis Oksfordas Universitātē, Liebritānijā, kur ar izcilību ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu, kā arī filozofijas maģistra un filozofijas doktora grādus. 

Latvijas Universitātē gūtā izglītība bija sākumpunkts mācībām Oksfordas Universitātē un akadēmiskajai karjerai starptautiskajās tiesībās.