Latvijas Universitātes  Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros, kas šogad norisināsies no 19. līdz 20. maijam, tiks īstenota "Ideju laboratorija" jeb “Virtuālā domnīca”, kur jebkurš students, LU absolvents un mācībspēks varēs pierādīt savas ideju ģenerēšanas spējas un komandas garu, īstenojot savas idejas un iesaistoties arī citās pasākuma aktivitātēs. 
 
"Ideju laboratorijas" mērķis ir rosināt radīt ilgtspējīgus risinājumus universitātes izaugsmei un pilsētas sabiedrībai, sekmējot pozitīvas pārmaiņas un izprotot ilgtspējas nepieciešamību​. 
Divu dienu garumā dalībniekiem būs iespēja klausīties ievadlekcijas, saņemt mentoru atbalstu ideju attīstīšanas procesā, uzklausīt ekspertu viedokli un padomus, kā arī “Ideju laboratorijas” noslēgumā – prezentēt gala rezultātu kompetentai žūrijai.

Pieteikšanās "Ideju laboratorijai" notiek līdz 15.maijam.