Vecākā eksperte

Indra Trofimoviča

Tālrunis: 29635630

E-pasts: indra.trofimovica@lu.lvlumic@lu.lv

Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Brencis

Tālrunis: +371 26553782

E-pasts: martins.brencis@gmail.com 

Iekšējās komunikācijas virziena vadītāja

Laura Šīraka

Tālrunis: +371 20395758

E-pasts: laura.siraka@lusp.lv