Microsoft Latvia sadarbībā ar Latvijas Universitāti 2017. gada 13. septembrī atklāja Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centru.

Šis ir vienīgais Microsoft inovāciju centrs Baltijā. Tas aicina pulcēties un veidot sadarbību starp dažādu industriju pārstāvjiem, uzņēmējiem, IKT profesionāļiem,  publiskā sektora pārstāvjiem, pētniekiem, studentiem un skolēniem, lai kopīgi radītu inovatīvus risinājumus, veicinātu digitālo transformāciju Latvijā un nostiprinātu Rīgas pozīcijas kā Baltijas reģiona centru un inovāciju lielpilsētu.

Inovāciju centrs ir pieejamas ikvienam, kurš interesējas par inovācijām un tehnoloģijām.

Attīstot  un veicinot dažādus sadarbības tīklus, Inovāciju centrs ir kļuvis par vietējo inovāciju platformu un uzņēmējdarbības centru. 

Inovāciju centra misija ir veicināt digitālo transformāciju un attīstīt inovatīvus risinājumus Latvijā. Nozares profesionāļi, studenti, uzņēmēji, pētnieki, publiskais sektors, un Microsoft eksperti veido kopēju sadarbību, lai radītu jaunas idejas Latvijas inovāciju projektiem.

LUMIC sniedz iespēju ikvienam interesentam līdzdarboties un veicināt vietējo IKT tirgus attīstību tādā mērā, ka tas būtiski ietekmēs kopējo Latvijas ekonomiku. Tas nozīmē palielināt nodarbinātību, attīstīt starpdisciplināro sadarbību, radīt jaunus risinājumus, pakalpojumus un  veicināt investīciju iespējas sekojošās jomās: 

 • Mākslīgais intelekts
 • Mašīnmācīšanās
 • Datu analītika
 • Lietu internets

Inovāciju centrs darbojas divos pamatvirzienos:

 • Inovatīvu starpnozaru IKT projektu īstenošana ar fokusu uz mākoņtehnoloģijām, lietu interneta un mākslīgā intelekta risinājumiem.
 • IKT izglītības popularizēšana un atbalsts jauno speciālistu sagatavošanai.

Lai sasniegtu un īstenotu inovāciju centra izvirzīto mērķi un programmas inovāciju centra telpās regulāri tiek organizēti un notiek pasākumi dažādām interešu grupām:

 • Uzņēmējiem
 • Akadēmiķiem – zinātniekiem un pētniekiem
 • Jaunuzņēmumiem (startups)
 • Studentiem un skolēniem
 • Izstrādātājiem un IT profesionāļiem
 • Nozaru ekspertiem un speciālistiem
 • Biznesa risinājumu izstrādātājiem un partneriem
 • Publiskā sektora lēmuma pieņēmējiem