“Ideju laboratorija” - atspēriena punkts savas profesionālās pilnveides attīstībai

Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC vairāku mēnešu garumā - no janvāra līdz maijam -, sniedza iespēju studentiem realizēt savas idejas komandās, kas tapa pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas” ietvaros. Ideju laboratorija, ka fantastiska iespēja iegūt pieredzi gan tehnoloģiju nepārtrauktajā attīstības pasaulē, gan savstarpējo kontaktu veidošanā un sevis pilnveidošanā, nodrošināja dažādas darbnīcas un mentoru uzraudzību idejas realizācijas procesā. 


Komanda, kurā darbojās 7 jaunieši un idejas attīstības ceļā kā atbalsts bija mentore, izveidoja digitālos mācību materiālus studentiem priekš C daļas kursa “Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība”. Kopumā tika ierakstītas astoņas video lekcijas, tai skaitā arī kursa ievadlekcija, kā arī norisinājās intervijas ar dažādiem uzņēmējiem. Izstrādājot ideju katrs no komandas dalībniekiem detalizētāk izprata to, ar kādām problēmām saskaras mācībspēki jaunajos attālināto rīku apstākļos. Ideju laboratoriju dalībnieki raksturi kā lielisku izaicinājumu ikvienam, kurā tika iegūta pieredze, ko nevarētu iegūt nekur citur.  

Idejas izstrādes procesā programmas turpinājuma programmā lielākie izaicinājumi bijuši darbs attālinātos apstākļos, bet komandas dalībnieki, to kapteiņa vadīti, izprata un pārvarēja šo izaicinājumu, jo bija motivēti nonākt pie lieliska rezultāta, kas kopīgiem spēkiem arī izdevās Viens no lielākajiem ieguvumiem programmā bija izzinātā izpratne par tehnoloģijām un rīkiem, kas spētu palīdzēt citiem, ja tiek rasts pareizais risinājums. Pēc dalības projektā radusies interese par to, kā darbojas ikdienas procesi universitātē. 

Dalība Ideju laboratorijā devusi iespēju iemācīties korekti plānot savu laiku, kā arī atrast pareizās pieejas un metodes idejas izstrādes procesā -  motivējusi izprast komandas biedrus un atrast dažādus kontaktus nozarē, kas palīdzēs arī nākotnes ideju rašanā un veidošanā, kas palīdzētu plašākam sabiedrības lokam un procesu attīstībai.


Ikviens students, kas ikdienā saskaras ar dažādiem studiju materiāliem, kas palīdz sasniegt akadēmiskos panākumus un iegūt zināšanas, iemācoties atrast pareizos resursus. Komanda, kas strādāja pie LU studiju iekšējās sistēmas uzlabošanas, veica izpēti un radīja prototipu rīkam, kas ne tikai ļautu vieglāk orientēties LU informācijas sistēmā, bet gan arī uzlabotu studiju procesa organizēšanu un modernizāciju. 

Komanda idejas īstenošanas procesā paveica gandrīz neiespējamo - radīja risinājumus tam, lai ikvienam būtu vieglāk iegūt visu nepieciešamo no LU informācijas sistēmas, kas vienuviet kalpotu gan kā uzziņas materiāls, gan kā palīdzības gūšanas avots. Šo sistēmu izstrādāt nācās apgūt jaunas prasmes, kas ne tik palīdzēja esošajos darbos, bet spēja dot dalībniekiem uz jaunu skatījumu tehnoloģijās. Komanda savstarpēji vienojās par labāko un efektīvāko risinājumu idejai, un kuru sākotnēji tiecās, un, kaut gan pa retai reizei kā izaicinājumi bija jaunu zināšanu apgūšana ierobežotā laikā periodā papildus studiju procesam, kā arī efektīva laika plānošana un izpratne par idejas procesa attīstības soļiem, ar laiku tas tika attaisnots ar komandas kopējā mērķa saskatīšanu un veiksmīgo gala iznākumu. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem komanda izceļ jaunu kolēģu un profesionālo kontaktu iegūšanu, kā arī vispozitīvāko iespaidu par universitātes vēlmi mainīties un pielāgoties laikam, kad sabiedrībā ir pieprasījums pēc visērtākajām un modernākajām tehnoloģijām. 

Projekta ietvaros ikkatrs no komandas ieguva jaunu skatījumu uz lietām, kas agrāk šķita nesasniedzamas un sarežģītas, bet tagad pašsaprotams un viegli apgūstamas. Laika periods, kurā šīs prasmes tika iegūtas, nav salīdzināms ar neko citu, tāpēc iegūtā pieredze vērtējama kā spēcīgs pamats pašizaugsmei un līdzcilvēku izzināšanai, kas palīdzēja ne tikai idejas veiksmīgā izstrādē, bet arī sniegt tehnoloģiju jomai papildinājumu ar jaunām vēsmām. 


Komandas “Īsi un kodolīgi” mērķis bija izstrādāt sistēmu, kas atvieglotu telpu noslogotību un iespēju tās rezervēt daudz vienkāršākā veidā, nekā līdz šim. Lai gan sākumā gājis grūti, dažādu apkārtējo apstākļu dēl, kā arī pozitīvā tiekšanās uz mērķi, komanda kopīgiem spēkiem izveidoja funkcionālu sistēmu, kas paver iespēju ar moderniem un piemērotiem rīkiem sasniegt vēl nesasniegtas virsotnes. Darba izstrādes procesā nācās izveidot datubāzi, apstrādāt pieejamo informāciju, izplānot detalizētas rezervācijas, kā arī izplānot sistēmas darbību. 

Konsultāciju un darbnīcu iespaidā, katrs komandas biedrs izveidotajam rīkam pielika savas stiprās puses, kas vainagojas veiksmīgajā rezultātā jeb prototipā, ko bez šaubām nākotnē pielāgos un izmantos tam, kam tas ir nepieciešams. Ejot līdzi laikam, šādas sistēmas izveide tieši šo komandas locekļu un mentora vadībā, ļauj ikvienam, kas iesaistījās tās izstrādē, aptvert plašās iespējas, ja tikai spēj tās redzēt. Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem komanda min nelielās grūtības uzsākt idejas izstrādi uz pareizā ceļa, bet komunikācija esot bijusi atslēga visam, un, kad laika gaitā notikusi domu, ideju un viedokļu apmaiņa, dalībnieki atraduši pareizo ceļu. Izaicinājums, kas attaisnojams ar ieguvumiem, bijis pieredzes trūkums par attiecīgo tematu, bet nu komandas dalībnieki kopīgi var secināt, ka apguvuši jaunas iemaņas un dibinājuši kontaktus, kas bez šaubām palīdzēs nākotnē. 

Tā kā izveidotais rīks ir izveidots uz modernas bāzes, to nebūs grūtību integrēt nepieciešamajā sistēmā - komanda sasniedza daudz vairāk nekā bija iecerējusi, kas secināms ar drošu un ilgtspējīgu rīku. Galvenā ideja visā procesā bija secināt, kā visefektīvāk atvieglot esošos procesus, ar ko saskaras ikviens kas strādā vai mācās universitātē, un tieši šai komandai izdevās panākt to, ka ideja par telpu rezervāciju sasniedza lielu potenciālu priekš universitātes attīstības jau tuvā nākotnē. 


Noteikti ikviens no mums ir saskāries ar grūtībām orientēties telpās, kas ir pavisam jaunas un mums vēl nezināmas, taču komanda, kas Ideju laboratorijā strādāja pie digitālās kartes izveides, izveidoja labu pamatu tam, lai nākotnē tiktu ieviesta lietotne, kas palīdzētu jebkuram LU ēku apmeklētājam neapmaldīties un vieglāk orientēties jebkurā ēkas nostūrī. 

Komandas ceļš līdz gala produktam bija visai interesants - pašmācības ceļā un ar nelielu palīdzību iepazinās ar tehniskajiem rīkiem un tehnoloģijām, kas iekļauj sevī dažādu virtuālo telpu plānu izveidi un vienkāršošanu, telpu noslogotības un apmeklējuma rezumēšanu, konsultējušies ar nozares ekspertiem par piemērotākajiem rīka izstrādes procesa soļiem, kā arī veikuši rīka dizaina izstrādes plānošanu un īstenošanu. Rezultāts manāms darba augļos - rīks ir sasniedzis potenciālu attīstībai kopā ar nepieciešamajiem resursiem. Darbs paliek nepamanīts - ar komandu vēlas sadarboties attiecīgie LU darbinieki, lai ideju pārvērstu realitātē. 

Komandas galvenie ieguvumi idejas izstrādes procesā raksturojami ar sevis un savas komandas biedru izzināšanu, mācīšanos no dažādajām iegūtajām pieredzēm, bet pats galvenais ieguvums – lielisks gala produkts, par ko lepoties vēl ilgi. Motivāciju sniedza ne tikai komandas mentore, bet arī finansiālais atbalsts, kas bija atbalsts dažādu risinājumu rašanā. Kā izaicinājumu noteikti komanda vērtē grūtos šķēršļus ik pa ceļam, kas bijuši neziņa par tehnoloģijām vai rīkiem, bet tas viss tika apgūts procesā un nu jau studenti sevi var dēvēt par izzinošiem un apņēmīgiem cīnītajiem, kas gatavi sevi izaicināt un pārbaudīt savas spējas. 

Ikviens Ideju laboratorijas dalībnieks ir ieguvis dažādu pieredzi darbojoties šajā programmā, kas pāris mēnešu laikā ļāva studentiem augt kā personībām, iegūt plašāku redzējumu uz mūsdienīgo un nepārtraukti mainīgo tehnoloģiju un inovāciju pasauli, kā arī atrast savu lauciņu tajā. Šis noteikti ir kā sākumposms ikvienam, kas spēj saredzēt potenciālu gan sevī, gan tajā, pie kā strādā un cīnās - jauni rīki, materiāli un informācija, kas sniegs nākotnes paaudzēm pozitīvu un modernu vidi. 

Nākotnē šādi digitālie studiju rīki noteikti vainagosies ar lielu attīstību un panākumiem, jo uzsākot attīstīt tos jau tagad, tie tiks pilnveidoti un modernizēti, it īpaši piesaistot studentu pārstāvjus to pārskatīšanā un atjaunošanā jo tieši šie cilvēki ir tie, kas ar tiem ikdienā visvairāk strādā un apgūst šo informāciju.