Reģistrējies pasākumam!


Pasākumus apmeklēt klātienē varēs, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu.

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiek katru gadu septembrī, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto.

Dienas garumā notiek pasākumi Latvijas Universitātes Dabas mājā (Jelgavas iela 1, Rīga) – prezentācijas, diskusijas, konkursi, izstādes u.c., kuru ietvaros var iepazīt pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. JTID tiek integrēta arī ikgadējā LU Absolventu diena, kas dod iespēju absolventiem parādīt, ko viņi ir sasnieguši, kā ir pierādījuši sevi zinātnē, mākslā un citās nozarēs.

Pasākums izved apmeklētāju izpētes ceļojumā, kura laikā ir iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

 

LU Jauno Inovāciju un tehnoloģiju diena (JTID) 2021.gadā notiks 23.un 24.septembrī – nedēļā, kad Latvijas Universitāte svinēs savu 102. dzimšanas dienu. Pasākums norisināsies Gan klātienē (LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā), gan tiešsaistē. Ieeja tikai ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

JTID 2021. gada vadmotīvs “Spēja un iespēja = ilgtspējīgas inovācijas” 

Pasākuma mērķauditorija ir LU esošie, bijušie un topošie studenti, un citi interesenti. Mērķis ir parādīt LU esošo un bijušo studentu sasniegumus aizraujošā un visiem saprotamā veidā, lai veicinātu sabiedrības interesi par studijām, zinātni, inovācijām, un stiprinātu cilvēkos pārliecību, ka zinātne mūsdienās ir atvērta, perspektīva, inovatīva un aizraujoša nozare. 

Inovācijas šīs dienas kontekstā netiek saistītas tikai ar tehnoloģijām, bet ar radošu, tālredzīgu skatu uz katru konkrēto nozari un tās attīstību. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja: 

  • piedalīties Ideju laboratorijā jeb Virtuālajā domnīcā, kur varēs ģenerēt jaunas idejas, satikt iedvesmojošus mentorus, mācīties dizaina domāšanas darbnīcās un daudz ko citu;
  • uzzināt par jaunākajām inovācijām Zināšanu agorā, kurā piedalīsies LU zinātnieki un pētnieki, dažādu inovāciju pasākumu (inkubatoru, hakatonu u.c.) uzvarētāji un LU sadarbības partneri; 
  • noklausīties īpašo viesu diskusiju dueļos; 
  • piedalīties dažādos blakus pasākumos.
 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”