LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena 2022

2022. gada 20. maijā Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā pulcēsies Latvijas lielākās universitātes zinātnieki un pētnieki, iepazīstinot ar jaunākajiem atklājumiem un sasniegumiem. Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros norisināsies jau ceturto reizi. Pasākumam būs iespēja sekot līdzi klātienē (LU Akadēmiskajā centrā – Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3)  un tiešsaistē. 

Viesus un dalībniekus sagaida dažādi pārsteigumi – diskusijas, ideju cīņas laboratorijā, interaktīvi elementi un animēts avatārs, kā arī koncerts vakara daļā. Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas šī gada vadmotīvs “Zinātne bez robežām” simboliski atspoguļo zinātnes universitātes vērtības un mērķus. Zinātni un tehnoloģiju attīstību neierobežo ne laiks, ne telpa – tās stāv pāri ģeogrāfiskām, nozaru un prāta robežām. Zinātnei nav ierobežojumu nedz vertikālā, nedz horizontālā attīstībā, sasniegumi ir atkarīgi tikai no drosmes un atvērtības.

Pasākumā paredzēta Pasaules kartes projekcijas prezentēšana ar atzīmētiem punktiem, kuros savu nospiedumu atstājuši LU absolventi un zinātnieki. Atklāšanas pasākumu un diskusijas vadīs komiķis, improvizators un raidījumu vadītājs Jānis Skutelis, kurš nekautrēsies atzīties nezināšanā un uzdos zinātniekiem arī tiešus jautājumus.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aizvadītā gada sasniegumiem inovācijās, atbalstu start-up uzņēmumu radīšanā, zinātnes sadarbības veicināšanā, izceltas izcilības gan studentu, gan doktorantu, gan arī pētnieku vidū. Klātesošos sagaida sarunas ar iedvesmas personām, veiksmes stāsti par tehnoloģiju izmantošanu un atklājumiem.  Ideju laboratorijas labāko komandu prezentācijas, apbalvošana un vakara noslēgums. Ikviens varēs smelties iedvesmu, uzzināt ko jaunu un arī piedalīties kādā no aktivitātēm.

“Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu mērķis ir parādīt jaunākos atklājumus tehnoloģijās un zinātnē aizraujošā, visiem saprotamā veidā, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni un interesi par studijām, pētniecību un inovācijām, kā arī stiprinātu mūsos pārliecību, ka zinātne mūsdienās ir atvērta, pievilcīga un perspektīva,” uzsver prof. Signe Bāliņa, LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja. Viņa akcentē, ka ar labu ideju un pietiekamu motivāciju ikviens var padarīt savas idejas reālas un ilgtspējīgas, attīstot tās līdz pat uzņēmējdarbībai.

 

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena 2021

 

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiek katru gadu, sniedzot iespēju Latvijas Universitātes studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto.

Divu dienu garumā notika dažādi pasākumi – prezentācijas, diskusijas, konkursi, izstādes u.c., kuru ietvaros varēja iepazīt pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. JTID tika integrēta arī ikgadējā LU Absolventu diena, kas deva iespēju absolventiem parādīt, ko viņi ir sasnieguši, kā ir pierādījuši sevi zinātnē, mākslā un citās nozarēs.

Pasākums aizveda apmeklētājus izpētes ceļojumā, kura laikā bija iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

LU Jauno Inovāciju un tehnoloģiju diena (JTID) 2021.gadā notika 23.un 24.septembrī – nedēļā, kad Latvijas Universitāte svinēja savu 102. dzimšanas dienu. Pasākums norisinājās gan klātienē, gan tiešsaistē.

JTID 2021. gada vadmotīvs bija “Spēja un iespēja = ilgtspējīgas inovācijas” 

Pasākuma mērķauditorija - LU esošie, bijušie un topošie studenti, un citi interesenti.

Inovācijas šīs dienas kontekstā netiek saistītas tikai ar tehnoloģijām, bet ar radošu, tālredzīgu skatu uz katru konkrēto nozari un tās attīstību. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja: 

  • piedalīties Ideju laboratorijā jeb Virtuālajā domnīcā, kur varēja ģenerēt jaunas idejas, satikt iedvesmojošus mentorus, mācīties dizaina domāšanas darbnīcās un daudz ko citu;
  • uzzināt par jaunākajām inovācijām Zināšanu agorā, kurā piedalījas LU zinātnieki un pētnieki, dažādu inovāciju pasākumu (inkubatoru, hakatonu u.c.) uzvarētāji un LU sadarbības partneri; 
  • noklausīties īpašo viesu diskusiju dueļos; 
  • piedalīties dažādos blakus pasākumos.

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”