Pasākuma galvenais vadmotīvs bija “viedā universitāte”. Pasākums deva iespēju studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt gada laikā paveikto, kā arī tika radītas vairākas jaunas inovatīvas idejas. Visi Ideju laboratorijas dalībnieku priekšlikumi tika atzīti par noderīgiem Latvijas Universitātei. Par Ideju laboratorijas uzvarētājiem atzina divas labākās idejas: “Sistēma telpu īrei”, kura atvieglotu Universitātes telpu rezervāciju un ideja par LU telpu digitālo karti, kas atvieglos orientēšanos LU telpās viesiem un studentiem, attēlojot telpu plānu digitālajā kartē.

2021. gada maijā noslēdzās pagājušā gada Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC organizētā "Ideju laboratorijas" turpinājuma programma, kuras ietvaros četras komandas, turpinot darbu pēc 2020. gada LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas, attīstīja inovatīvas idejas mentoru un citu ekspertu uzraudzību universitātes attīstībai.

Vesela pusgada laikā studenti, organizējot tikšanās un ideju ģenerēšanas sanāksmes attālināti, izstrādāja prototipus un citus materiālus atbilstoši tam, kādu gala rezultātu vēlējās sasniegt.

4 studentu komandas mentoru vadībā attīstīja inovatīvus rīkus Latvijas Universitātes attīstībai: 

  • Studiju digitalizācijas rīks; 

  • C daļas kursa “Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība”; 

  • LU digitālās kartes izstrāde; 

  • Telpu rezervācijas sistēmas izveide. 

Komandām tika dots konkrēts laika posms, kurā jāiekļaujas, lai attīstītu šīs idejas. Primārais atbalsts, ko studenti ieguva, protams, bija savi konkrētās jomas mentori, kas palīdzēja ne tikai ideju ģenerēšanā, bet arī atbalstīja ideju izstrādes procesā. Otrs atbalsts - inovāciju grantu stipendijas, lai arī savā ziņā motivētu studentus darboties un radītu dzinējspēku. 

Studentiem šāda veida iespējas dod papildus zināšanas par dažādiem procsiem un ideju attīstību plašajā “inovāciju pasaulē”. Tas studentu liek domāt 3 soļus uz priekšu, apzināties potenciālos riskus, ieguvumus un citus faktorus, kas palīdzēs idejai tapt par reālu produktu. Papildus tam – students iegūst pieredzi, uzklausa konstruktīvu kritiku un attīsta radošo domāšanu, kas palīdzēs konkrētā karjeras ceļa izvēlē.