Vai divu dienu laikā var radīt inovāciju? Kas ir dizaina domāšana un kā to pielietot? Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC no 19. līdz 20. maijam aicina uzzināt atbildes, eksperimentēt un pieņemt izaicinājumu “Ideju laboratorijā 2022”, kur studenti no dažādām augstskolām cīnīsies konkursā par spožākām idejām, prezentēs tās žūrijai Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā, kā arī finālā saņems godalgotas vietas un balvas.

Dalībniekus gaida ideju vētras, vērtīgas lekcijas, profesionālu mentoru atbalsts un aktivitātes entuziastu komandās. Divu dienu garumā, radošu ideju mutulī tiks radīti dažādi risinājumi universitātes ilgtspējīgai attīstībai un zinātnes izaugsmei. Ideju laboratorija ir platforma, kas ļaus nonākt pie inovatīviem risinājumiem LU attīstībai. Dalība pasākumā rosinās ikviena spēju radoši domāt un darīt, kā arī tīkloties ar domubiedriem, ekspertiem un spert soli pašizaugsmē.

“Kopā mēs varam veicināt uzlabojumus, radīt inovācijas un padarīt studiju procesu aizraujošāku un efektīvāku! Šoreiz studējošie varēs izvēlēties kādu no interesējošām tēmām, kuras attiecas uz zinātnes un studiju procesa atbalstu, kā arī universitātes atvērtību, izglītības un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Katrs Ideju laboratorijas dalībnieks noteikti paņems sev ko vērtīgu no koprades un idejošanas procesa vai rezultāta,” aicina Rihards Blese, Ideju laboratorijas projekta vadītājs.

Ideju laboratorijas kopējais balvu fonds ir 3000 eiro. Dalībnieku prezentācijas vērtēs žūrija, savukārt atzinīgi novērtētas idejas ar realizācijas potenciālu vainagosies ar stipendijām tās autoriem, saņemot motivējošu finansējumu un veicinošās balvas. 

Pieteikties var ikvienas augstskolas un fakultātes students vai maģistrants līdz 15. maijam šeit.

LU Inovāciju centrs LUMIC dalībniekiem piedāvās gūt ieskatu dizaina domāšanā un praktiski darboties pēc šīs metodoloģijas inovāciju radīšanai. Radoša, uz lietotāju vērsta pieeja radikāli izmainīja veidu, kā tiek definētas problēmas un kā tiek radīti risinājumi. Ideju laboratorijas dalībnieki varēs ne vien teorētiski apgūt, bet arī izmēģināt dizaina domāšanu, kas apvieno kreatīvu un analītisku procesu vadību, veicina jaunas idejas, aktīvu iesaisti, sadarbību un inovētspēju.

Šogad Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas vadmotīvs ir “Zinātne bez robežām”, tāpēc Ideju laboratorijas dalībniekiem, strādājot komandās, būs iespēja piedāvāt savas idejas, kā ieinteresēt jauniešus par zinātni, kā arī radīt datos un pētniecībā balstītus risinājumus studentu, mācībspēku un pētnieku ikdienas uzlabošanai.

Studenti darbosies grupās, kurās strādās pie dažādiem unikāliem risinājumiem. Pasākuma laikā dalībniekiem jāuztaisa prezentācija, kurā jāparāda idejas realizācija, kas sastāv no mērķauditorijas, izmaksām un idejas ilgtspējības. Komandas atbalstīs zinoši mentori, kā arī katram dalībniekam būs iespēja paplašināt savu redzesloku lekcijās un diskusijās ar jomas ekspertiem.

Ideju laboratorija aicināts piedalīties ikviens students gan no LU, gan no citām augstskolām. Tā būs iespēja ielūkoties zinātnes attīstībā un rast plašāku skatījumu uz to, ka zinātne ir mums visapkārt.

Vairāk par programmu un pasākumu var uzzināt: www.tehnologijudiena.lu.lv.

Dalīties